OGŁOSZENIA

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – przyjdź po poradę

15

Już po raz kolejny w naszym kraju obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W dniach od 21 do 27 lutego 2022 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę. W wyznaczonych miejscach na terenie powiatu porad tych udzielać będą funkcjonariusze gołdapskiej Policji.

W najbliższy poniedziałek 21 lutego 2022 roku po raz kolejny rusza akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad specjalistycznych ofiarom przestępstw. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zorganizowała dyżury, które pełnione będą w tzw. punktach konsultacyjnych na terenie całego powiatu. Tam, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Porady prawne będzie można uzyskać zarówno telefonicznie jak i osobiście w niżej wymienionych punktach tj.:

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 zgodnie z harmonogramem:

21.02.2022 rok
07:00-14:00 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 7357 441
07:00-14:00 Specjalista Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii tel. 47 7357 444
14:00-22:00 Naczelnik Wydziału Kryminalnego tel. 47 7357 430

22.02.2022 rok
07:00-14:00 Specjalista Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii tel. 47 7357 444
14:00-22:00 Asystent Zespołu Ds. Wykroczeń tel. 47 7357 448

23.02.2022 rok
07:00-14:00 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 7357 441
07:00-14:00 Specjalista Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii tel. 47 7357 444
14:00-22:00 Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego tel. 47 7357 431

24.02.2022 rok
07:00-14:00 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 7357 441
07:00-14:00 Specjalista Zespołu Ds. Nieletnich i Patologii tel. 47 7357 444
14:00-22:00 Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego tel. 47 7357 449

25.02.2022 rok
07:00-14:00 Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 7357 441
14:00-22:00 Asystent Zespołu Ds. Dyscyplinarnych tel. 47 7357 446

26.02.2022 rok
07:00-14:00 Naczelnik Wydziału Kryminalnego tel. 47 7357 430
27.02.2021 rok
07:00-14:00 Naczelnik Wydziału Kryminalnego tel. 47 7357 430

W budynku Posterunku Policji w Dubeninkach przy ul. Dębowej 9 zgodnie z harmonogramem:

21.02-24.02.2022 rok
09.00-15.00 Kierownik Posterunku tel. 87 427 04 81 lub 515 331 021
09.00-15.00 Dzielnicowy Gminy Dubeninki tel. 87 427 04 80 lub 601 407 795

22.02. 2022 rok
15.00-21.00 Kierownik Posterunku tel. 87 427 04 81 lub 515 331 021

26.02. 2022 rok
10.00-15.00 Dzielnicowy Gminy Dubeninki tel. 87 427 04 80 lub 601 407 795

W Punkcie Przyjęć Interesantów w Baniach Mazurskich przy ul. Marii Konopnickiej zgodnie z harmonogramem:

23.02. 2022 rok
09.00-13.00 Dzielnicowa Gminy Banie Mazurskie tel. 887 876 157