Trzynastka, podniesienie świadczenia minimalnego – Jakie zmiany w emeryturach w 2020 roku?

Trzynastka, podniesienie świadczenia minimalnego – Jakie zmiany w emeryturach w 2020 roku? źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/starszy-ludzie-emerytury-ub%C3%B3stwa-4561704/

Poza planowaną waloryzacją i podniesieniem świadczenia minimalnego podobnie jak w 2019 roku zostaną wypłacone trzynaste emerytury. 

W 2020 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wzrostu otrzymywanych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że od 1 marca 2020 roku wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24%. Jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.

Rząd przyjął projekt ustawy. Podwyżkę otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Przykładowe podwyżki po waloryzacji:

  • Świadczenie w wysokości 1100 zł, po waloryzacji 1135,64 zł brutto. Na rękę otrzyma 963,38 zł (o 28,78 zł więcej)
  • Świadczenie w wysokości 2000 zł, po waloryzacji 2064,8 zł brutto, czyli na rękę 1713,67 zł (o 52,32 zł więcej)

 

W ocenie skutków regulacji zapisano, że łączny koszt proponowanych zmian wyniesie 9,1 mld zł. Natomiast wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36% w latach 2016-2020

W 2020 roku o 100 złotych wzrośnie również emerytura minimalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 2019 emerytura minimalna wynosiły  1100 zł brutto, w tym roku wzrośnie do poziomu 1200 zł. Z kolei renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

W przyszłym roku ma zostać również wypłacona drugi raz trzynasta emerytura. W 2019 roku dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów zostało wypłacone w maju i wyniosło ono 1100 zł brutto (wysokość najniższej emerytury) – czyli około 888 zł na rękę. Przed Świętami rząd Mateusza Morawieckiego przyjął ustawę wprowadzającą coroczną wypłatę trzynastek. W 2020 roku koszt wypłaty świadczenia wyniesie około 11,7 mld zł. Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku (w 2020 roku będzie to 1200 zł brutto).

Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Źródło i więcej informacji na: biznes.radiozet.pl/News/Emerytury-2020-zmiany

Komentarze    Brak komentarzy