OGŁOSZENIA

Trzy nowe nazwy ulic w Gołdapi

152634

Dzisiaj (29 marca 2022 roku) odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Gołdapi. 

Podczas sesji rozpatrywano projekt uchwały m.in. w sprawie  nadanie nazw trzem ulicom w mieście Gołdap.

Ulice te znajdują się bezpośrednio w obszarze Promenady Zdrojowej:

Pierwsza z ulic położona jest w obrębie 0001 Gołdap 1, odchodzącej od ul. Promenada Zdrojowa. Składa się z działki o numerze ewidencyjnym 1998.

Ulicy tej nadano nazwę ul. „Solankowa„.

GŁOSY

ZA: 11

WSTRZYMUJE SIĘ: 2

PRZECIW: 0

Druga z ulic położona jest w obrębie 0001 Gołdap 1, odchodzącej od ul. Promenada Zdrojowa i kończącej się na ul. Promenadą Zdrojową. Składa się z działki o numerze ewidencyjnym 1993

Nowa nazwa tej ulicy to ul. „Klimatyczna„.

GŁOSY

ZA: 13

WSTRZYMUJE SIĘ: 0

PRZECIW: 0

Ostatnia z ulic położona jest w obrębie 0001 Gołdap 1, między ul. Stadionową i Promenadą Zdrojową. Składa się z działek o nr ewidencyjnych: 2017, 2011 i 2006.

Nowa nazwa ulicy to ul. „Borowinowa”.

GŁOSY

ZA: 9 

WSTRZYMUJE SIĘ: 2

PRZECIW: 2

Poniżej zamieszczamy grafikę, na której oznaczone są ww. ulice. 

Na sesji poruszano również tematy wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku, przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Gołdap na rok 2022, czy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

Link do sesji:
https://esesja.tv/transmisja/25127/rada-miejska-w-goldapi-sesja-nr-l-w-dniu-29-marca-2022-roku.htm