OGŁOSZENIA

Trzech mężczyzn stosowało przemoc wobec swoich ,,ukochanych”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ostatnich dniach trzykrotnie wdrożyli procedurę nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy i zakazu kontaktowania się z tą osobą.

W poniedziałek (24.06.2024 r.), wtorek (25.06.2024 r.) oraz czwartek (27.06.2024 r.) mundurowi interweniowali w rodzinach, gdzie zgłoszono przejawy przemocy. Wszystkie zgłoszenia zostały potwierdzone przez policjantów, a wskazani sprawcy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

W każdym zgłoszonym przypadku mąż stosował przemoc psychiczną i fizyczną w stosunku do swojej żony. Mężczyźni wyzywali słowami wulgarnymi, popychali i szarpali za odzież wierzchnią swoje partnerki. W związku z realnym zagrożeniem ofiar, podczas każdej z tych interwencji, funkcjonariusze wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty oraz zdecydowali o wydaniu wobec 77-letniego, 56-letniego i 36-letniego agresora nakazu natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Policjanci w czasie obowiązywania nakazu i zakazu będą regularnie sprawdzać czy mężczyźni stosują się do policyjnych zaleceń. W przypadku ich złamania mężczyznom grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Apelujemy, aby osoby dotknięte przemocą nie wstydziły się mówić o swojej sytuacji. Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę lub telefon alarmowy 112.

Pamiętajmy, że bierność i obojętność to również przyzwolenie na przemoc! Sprawcy znęcania się muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Jeśli jesteś świadkiem przemocy – zareaguj i poinformuj o tym odpowiednie służby.

KPP w Gołdapi