OGŁOSZENIA

Trwają konsultacje społeczne Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030

Urząd Miejski w Gołdapi przypomina o trwających konsultacjach społecznych Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030.
 
Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030” w terminie do 4 kwietnia 2022 r. w formie:
 
1. drogą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu »Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030«”, decyduje data wpływu);
3. poprzez platformę e-PUAP.
 
Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania dostępne są na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/…/ogloszenie-konsultacji…,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie dedykowanej do przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminy Gołdap: https://portal.goldap.pl/…/c,501,konsultacje-spoleczne…
Proniek
Eko-pal
Rol-Masz
Rostek, Rawinis
Niebo w Gębie
Drzewka Perfekt Abies
Ubezpieczenia
PK Serwia
Fotowoltaika