OGŁOSZENIA

Trwa rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej !

W ramach inwestycji

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi”

przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 565 m i wodociągu o długości 3601 m w nieuzbrojonym dotychczas terenie Strefy Uzdrowiskowej w Gołdapi.

W celu zwiększenia efektywności całego systemu zaplanowano przebudowę istniejącej pompowni ścieków i rurociągu tłocznego o długości 1 km, którego średnica pozwoli na przetłoczenie wód solankowych z istniejących tężni.

Koniec prac zaplanowano na czerwiec 2023 r.

PK Serwis 2023
Sauna
Proniek
Beauty Space
Eko-pal
Rol-Masz