OGŁOSZENIA

Trwa realizacja projektu „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”.

Do Biblioteki Publicznej w Gołdapi już dotarły regały biblioteczne i sprzęt wystawienniczy. Na potrzeby Domu Kultury w Gołdapi doposażona zostanie pracownia ceramiczna i fotograficzna oraz zakupiony zostanie sprzęt do organizacji imprez plenerowych.

Trwają procedury przetargowe, czekamy na wyłonienie kolejnych dostawców m.in. sprzętu komputerowego i do digitalizacji zasobów biblioteki. Zakupiony sprzęt poprawi jakość świadczonych usług i organizację wydarzeń online. Realizacja projektu z pewnością uatrakcyjni kolejny sezon wydarzeń artystycznych i plenerowych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu to 999 930,00 zł.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.