OGŁOSZENIA

Trwa realizacja projektu pn.: „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”

Wybrany został wykonawca do realizacji zamówienia dotyczącego dostawy ekranu LED oraz nagłośnienia w ramach projektu pn.: „Rozwój potencjału gołdapskich instytucji kultury”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 800 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Łącznie wpłynęło 7 ofert, z czego tylko trzy zostały ocenione.

Projekt zakłada doposażenie gołdapskich instytucji kultury (Dom Kultury w Gołdapi i Biblioteki Publicznej w Gołdapi) poprzez zakupienie wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zajęć oraz warsztatów organizowanych przez jednostki.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz