Trwa nabór wniosków „Posiłek w szkole i w domu”

Trwa nabór wniosków „Posiłek w szkole i w domu” źródło zdjęcia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od dnia 2 stycznia 2021 roku przyjmowane będą telefonicznie oraz korespondencyjnie wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W złożeniu wniosku pomoże pracownik socjalny dostępny pod numerem telefonu: 87 615 04 81 lub 601 522 723 w godz. 7.15 – 15.15

 

Komentarze    Brak komentarzy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.