OGŁOSZENIA

Trwa nabór wniosków o stypendium w kwocie 2000,00 zł. Kto może aplikować?

Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną – to Gołdapski Fundusz Stypendialny jest dla Ciebie.

Do 26 sierpnia można składać wnioski stypendialne w tegorocznym naborze Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

Kto może aplikować o stypendium?

O stypendium w kwocie 2000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się:

 • mieszkańcy gminy Gołdap,
 • uczniowie uczący się lub zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej, branżowej, technikum),
 • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku szkolnego 2021/2022,
 • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym,
 • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą.

Jeszcze w tym roku można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2022 / 2023 w kwocie 2000,00 zł. Zaplanowano przyznanie 9 stypendiów, które zostaną wypłacone na konto bankowe najlepszym wnioskującym. Wystarczy złożyć wniosek do 26 sierpnia 2022 r.

Kryteria oceny:

Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

 • Nauka – średnia ocen – do 25 punktów,
 • Sytuacja materialna – do 25 punktów,
 • Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów,
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – maksymalnie do 25 punktów.

Szczegóły związane z kryteriami oceny znajdują się w dokumentach.

Harmonogram programu:

Został zaplanowany następujący harmonogram naboru i oceny:

 • 28 czerwca 2022 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym,
 • 26 sierpnia 2022 – zakończenie naboru,
 • do 31 sierpnia 2022 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu),
 • do 15 października 2022 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów,
 • do 30 października 2022 – wręczenie stypendiów, wypłata.

DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o stypendium należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Edytowalny wniosek o przyznanie stypendium w 2022 roku    Pobierz

Załącznik – oświadczenie o wysokości dochodów    Pobierz

Załącznik – kryteria oceny wniosków   Pobierz

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium w 2022 roku

Regulamin Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego   Pobierz

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Gołdap i Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Proniek
Eko-pal
Sauna
Beauty Space
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023