OGŁOSZENIA

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
 
Nabór wniosków:
– do 31 maja 2024 r., lub do wyczerpania alokacji środków w WFOŚiGW.
 
Składanie wniosków:
–  Osobiście w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14
– ePUAP: /919munh2tk/SkrytkaESP
 
Przypomnijmy, że 7 grudnia 2022 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Edyty Rity Białek podpisał umowę o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.
Kwota pozyskanej dotacji to 3 875 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla naszych mieszkańców.
 
Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce: Dla Mieszkańca-Ciepłe Mieszkanie.
 
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.