Trwa nabór wniosków na staż dla bezrobotnych do 30 roku życia

Trwa nabór wniosków na staż dla bezrobotnych do 30 roku życia źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/

3 lutego 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłosił nabór wniosków dla organizatorów stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)”.

Termin składania wniosków trwa od 4 do 10 lutego 2020 roku, a rozstrzygnięcie naboru odbędzie 13 lutego. 

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi, w godzinach od 7:30 do 15:00 (pok. nr 15 sekretariat).

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą, o przyjęciu wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.

Wniosek może złożyć: 

  • pracodawca
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęce, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej

Stażem objęta może zostać osoba bezrobotna, w wieku 18-29 lat (tzn. nie ukończyła 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), zarejestrowana w PUP w Gołdapi jako osoba bezrobotna. 

Aktualnie jest 21 miejsc stażu na okres do 6 miesięcy (nie dłużej niż do 31.10.2020 r.) Liczba miejsc może ulec zmianie. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://goldap.praca.gov.pl/

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Komentarze    Brak komentarzy