OGŁOSZENIA

Trwa nabór wniosków na dofinansowania

Do 2 czerwca trwa trwa II nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, na rok 2023.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

https://www.goldap.pl/pl/229/33558/nabor-wnioskow-dotyczacych-profilaktyki-uzaleznien.html

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

 

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz