OGŁOSZENIA

Trwa budowa sieci wodociągowej

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej Bałupiany – Niedrzwica – Łobody –Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie – Pietraszki wraz z przepompownią wody w Gołdapi.

Zadanie o wartości 6 919 991,97 zł dofinansowane zostało z Rządowego Programu Polski Ład kwotą 6 573 992,37 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bałupiany – Niedrzwica – Łobody –Wiłkajcie – Somaniny – Mażucie – Pietraszki (etap II) o łącznej długości ok. 21,9 km wraz z przełączeniem istniejących odbiorców w miejscowości Mażucie oraz budowę pompowni wody w miejscowości Gołdap.

Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania wybudowanej sieci nastąpi do sierpnia 2024 roku.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Rol-Masz
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Proniek
Eko-pal
Beauty Space
Sauna
PK Serwis 2023