OGŁOSZENIA

To tu, to tam – czytam ! [WYNIKI]

W Miesiącu Bibliotek Szkolnych ogłoszono w SP 5  w Gołdapi konkurs fotograficzny pt. „TO TU, TO TAM CZYTAM”.

Jego celem były:

  • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
  • promocja działalności biblioteki,
  • wizualizacja pasji czytania, miłości do książek,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

 

Wśród nadesłanych prac w kategorii kl. I-III nagrodzono fotografie z udziałem:

Julii Tomaszewskiej (kl. IIb)- I miejsce

Adama Dębowskiego (kl. IIb)- II miejsce (ex aequo)

Fabiana Proniewickiego (kl. Ia) – II miejsce (ex aequo).

 

W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyły zdjęcia z wizerunkiem:

 

Aleksandry Tomaszuk (kl. IVb)- I miejsce

Macieja Świerzbina (kl. Va)- II miejsce (ex aequo)

Luizy Proniewickiej (kl. Va)- II miejsce (ex aequo)

Natalii Grzendy (kl. Va)- II miejsce (ex aequo)

Kamili Twarogowskiej (kl. Va)- III miejsce (ex aequo)

Kornelii Święckiej (kl. IVb)- III miejsce (ex aequo).

 

Nagrody zostały zakupione z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Sauna
Proniek
PK Serwis 2023
Beauty Space
Rol-Masz
Eko-pal