OGŁOSZENIA

Terapeutyczna moc książek

312258087_5741497575901114_973927295647960617_n

Wśród wielu poczytnych pozycji książkowych biblioteka Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi kryje prawdziwe bogactwo w postaci książek, które pozwalają zrozumieć dzieciom i młodzieży, jak funkcjonuje świat emocji i postaw.

Pozycje te uczą samoregulacji, działają uspokajająco, łagodzą napięcia, odrywają myśli od nieprzyjemnej rzeczywistości. Pokazują również, w jaki sposób reagować na świat, który jest pełen wyzwań. Jak rozwiązywać problemy i zachować równowagę emocjonalną.

Dzieci i uczniowie mogą korzystać z zajęć biblio- i bajkoterapeutycznych dzięki pozyskaniu przez bibliotekę szkolną funduszy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na bazie księgozbioru bibliotekarka poprowadziła zajęcia w kl. 3 b. Wykorzystała książkę z serii „Wielkie problemy małych ludzi” pt.: „Nie daj się gnębić! Książka, która dodaje siły”.

Nie poprzestała jednak na odczytaniu tekstu, który opowiadał historię upokarzanej przez koleżanki Lenki. Uczniowie wzięli udział w warsztacie, podczas którego ćwiczyli umiejętność asertywnego reagowania na przykre komentarze.

Poznali też sposoby panowania nad emocjami- techniki oddechowe, elementy treningu opracowanego przez doktora Jacobsona, techniki mindfullness. Wskazywali osoby i instytucje, które pomagają uporać się z agresją, a także zrozumieli rolę świadków przemocy, konieczność przerwania zmowy milczenia i wspierania osoby nękanej przez innych. Dzielili się własnymi doświadczeniami, zarówno z pozycji ofiary, jak i świadka przemocy.