OGŁOSZENIA

Tego dnia nie załatwisz sprawy w Starostwie Powiatowym

starostwo powiatowe

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Gołdapi 24 grudnia, czyli dokładnie w dzień Wigilii urząd powiatu będzie nieczynny.

Powyższy dzień zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

Prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, ściśle regulują przepisy Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Dla pracowników oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy, dla pracodawców konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy i udzielenia dodatkowego dnia wolnego.