Szpital w Olecku zostanie przekształcony w jednoimienny

Szpital w Olecku zostanie przekształcony w jednoimienny źródło zdjęcia:

Działalność szpitala w dotychczasowym zakresie usług będzie stopniowo wygaszana na rzecz łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla chorych na Covid-19. Świadczenie usług szpitalnych w zakresach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii przejmą szpitale w Ełku, Suwałkach i Giżycku.

Informujemy, że szpital w Olecku również otrzyma decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekształceniu wszystkich łóżek szpitalnych w łóżka obserwacyjno-zakaźne.

W związku z powyższym działalność szpitala w dotychczasowym zakresie usług będzie stopniowo wygaszana na rzecz łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla chorych na Covid-19.

Usługi medyczne, które pozostaną dostępne na rzecz mieszkańców powiatu, to usługi podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) świadczone w podmiotach leczniczych na terenie gmin oraz w Olecku, usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – Olmedica Olecko, poradnie specjalistyczne. Bez zmian będzie również dostępna pomoc Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pomoc w nagłych przypadkach będzie można uzyskać na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych – najbliższe placówki to szpitale w Ełku, Suwałkach i Giżycku.
Świadczenie usług szpitalnych w zakresach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii przejmą szpitale w Ełku, Suwałkach i Giżycku.

Komentarze    Brak komentarzy