OGŁOSZENIA

SZKOLĘDOWANIE W SP5

16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbyło się SZKOLĘDOWANIE. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Każda z klas wykonała wcześniej przygotowaną kolędę lub pastorałkę. Na końcu wystąpili nauczyciele na czele z Dyrektorem szkoły, którzy wspólnie wykonali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Uroczystość wprowadziła w świąteczny nastrój, który udzielił się wszystkim zebranym – uczniom, nauczycielom i rodzicom. Spotkanie zakończyło się złożeniem świątecznych życzeń.

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za zaangażowanie.

Szkolne Koło Wolontariatu

Samorząd Uczniowski

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Eko-pal
Sauna
Proniek
Beauty Space