OGŁOSZENIA

Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przyznano akredytacje w programie Erasmus+

123

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.

Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r., jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania w projekcie, przedłożony w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa obejmuje krótszy okres, wynoszący od dwóch do pięciu lat, i będzie okresowo aktualizowany.

Dzisiaj (29 grudnia 2021 r.) dostaliśmy informację, że Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przyznano akredytacje w programie Erasmus+.

To niesamowity sukces i wyróżnienie – Gratulujemy !