OGŁOSZENIA

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach otrzymała dofinansowanie – przed uczniami dwa tygodnie w Grecji !

Według oficjalnego komunikatu Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności informujemy, że Szkoła Podstawowa w Dubeninkach otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe”.

Jeszcze w tym roku uczniowie szkoły w Dubeninkach będą mieli szansę udziału w dwutygodniowym bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym do Grecji.

Będzie to świetna okazja do praktycznych ćwiczeń języka angielskiego. To także przyczynek do poznania i zrozumienia różnic kulturowych.

Nie bez znaczenia będzie doskonalenie umiejętności informatycznych, zdolności przekształcania idei w czyny, rozwijania kreatywności, innowacyjności, podejmowanie ryzyka, umiejętności współpracy w zespole. Wszystko, by cele wyznaczać i je realizować.

W wyjeździe w pierwszej kolejności uczestniczyć będą uczniowie klas VI-VIII.

Przy kwalifikacji uczniów brane będą pod uwagę wyniki nauczania z języka angielskiego i osiągnięcia w innych dziedzinach życia szkoły.

Serdecznie gratulujemy !

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Proniek
Niebo w Gębie
Rol-Masz
Eko-pal
Drzewka Perfekt Abies
Rostek, Rawinis
PK Serwia