OGŁOSZENIA

Szkoła Podstawowa nr 3 nagrodzona za swoje SPORTOWE SUKCESY!

W środę, 5 kwietnia 2023 r. w auli Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie odbyła się Gala Sportu Szkolnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Szkołę Podstawową nr 3 w czasie uroczystości reprezentowali: dyrektor szkoły – Leszek Retel, nauczyciel wychowania fizycznego – Łukasz Tarasiewicz oraz uczniowie: Inga Naszkiewicz, Oskar Kozłowski, Mikołaj Rawinis, Mateusz Repow i Jakub Czernicki.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w klasyfikacji systemu współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego SZS za rok szkolny 2021/2022 została wyróżniona w trzech kategoriach:

  • VIII miejsce Szkół Podstawowych „Moje Boisko Orlik” za rok 2022,
  • I miejsce Szkół Podstawowych w Igrzyskach Dzieci za rok szkolny 2021/2022,
  • III miejsce Szkół Podstawowych w klasyfikacji Generalnej za rok szkolny 2021/2022.

Gratulujemy wszystkim uczennicom i uczniom, którzy brali udział w sportowej rywalizacji i przyczynili się do sukcesu. 

Gmina Gołdap w rankingu W-M SZS w kategorii Gmin za rok szkolny 2021/2022 zajęła VIII miejsce, a Powiat Gołdapski II miejsce.