OGŁOSZENIA

Sytuacja placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie gołdapskim

W powiecie gołdapskim funkcjonują dwie czynne, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, łączące zadania o charakterze interwencyjnym.

Powiat został zapytany o ilość etatów i wakatów dla wychowawców, pedagogów, psychologów w tych placówkach, a także o ilość umieszczonych aktualnie dzieci oraz o wysokość środków przeznaczanych rocznie na utrzymanie ww. placówek i środków przeznaczanych na pensję wychowawców.

Na umieszczonych w placówce 29 dzieci przypada:

  • 9 etatów wychowawców, w tym 0 wakatów
  • przewidziany jest 1 etat psychologa i 1/2 wakatu psychologa

Nie przewidziano natomiast etatu i wakatu pedagoga ww. placówkach.

  • Wysokość środków finansowych przeznaczana rocznie na utrzymanie ww. placówek
    opiekuńczo-wychowawczych wynosi 1 363 100,00 zł (rok 2023).

  • Wysokość środków finansowych przeznaczana rocznie na pensję brutto wychowawcy ww.
    placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi 43 200,00 zł.
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika