OGŁOSZENIA

Święto Wojska Polskiego- życzenia Urzędu Miejskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim Żołnierzom i Pracownikom 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przekazujemy słowa uznania dla patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa.
Dziękujemy za wszelki trud i zaangażowanie oraz wkład na rzecz obronności naszej Ojczyzny.
Życzymy, by żołnierska służba była źródłem satysfakcji powodem do dumy.

Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.