OGŁOSZENIA

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

Z tej okazji Dowództwu, Żołnierzom i Pracownikom
15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
składamy podziękowania za ofiarną służbę i pracę
na rzecz obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy wielu sukcesów w służbie i pomyślności w życiu osobistym.

Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi
wraz z Pracownikami
Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Wojciech Hołdyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi
Rady Miejskiej w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika