OGŁOSZENIA

Święto Pracy-kojarzone z beztroskim wypoczynkiem, ma jednak dość krwawą genezę

R

Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to święto, na które wyczekują wszyscy spragnieni długiego majowego weekendu. 

Długi weekend majowy to konsekwencja dni wolnych, które przypadają na 1 maja— Święto Pracy oraz 3 maja — Święto Konstytucji. Należy pamiętać, że 2 maja- Święto Flagi, które w tym roku przypada w poniedziałek, jest normalnym dniem pracy.

Zatem ci, którzy chcieli skorzystać z trzech wolnych dni z rzędu i zgłosili wcześniej ten fakt u pracodawcy mogą się cieszyć. Przed nimi bowiem 3 dniowy odpoczynek.

Chociaż ta okoliczność wydaje się radosnym, wręcz beztroskim czasem, to Święto Pracy ma dość krwawą historię… 

W 1886 roku właściciel firmy McCormick Harvester Co. postanowił zmodernizować swój zakład i wprowadzić plan oszczędności, co wiązało się z grupowymi zwolnieniami. Spowodowało to masowy strajk pracowników. Od 1 maja, przez kolejnych kilka dni trwały protesty.

W czasie jednego z pokojowych przemówień, policja bez powodu brutalnie zaatakowała protestujących. Nieznana jest dokładna liczba ofiar. Masakra robotników z 4 maja przeszła do historii pod nazwą Haymarket Riot.

Święto Pracy zostało wprowadzone w 1889 roku przez kongres założycielski II Międzynarodówki, która postanowiła upamiętnić te wydarzenia z maja 1886 roku. 

W Polsce Święto Pracy po raz pierwszy obchodzone było w 1890 roku. Wielokrotnie odbywało się to wbrew woli zaborców. Jednakże dopiero w 1950 roku komunistyczny rząd nadał temu dniu rangę państwową. Od tej pory stało się ono jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu kraju.

Od lat, tego dnia w wielu miastach organizowane są symboliczne wydarzenia z udziałem władz, lokalnych oddziałów wojska oraz funkcjonariuszy policji. Zazwyczaj są to parady, składane są kwiaty i znicze w miejscach, gdzie, np. upamiętniono zmarłych żołnierzy lub przedstawicieli ruchów, walczących o niepodległość Polski.

Mimo przykrej genezy Święto Pracy jest idealną okazją do dłuższego wypoczynku.

Największą zagadką dla wielu pracowników jest pytanie, czy za święto 1 maja, które przypada w tym roku w niedzielę, pracodawca powinien zagwarantować dodatkowy wolny dzień.

Zgodnie z kodeksem pracy, w którym jasno czytamy, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”, za 1 maja, który wypada w niedzielę, nie można odebrać wolnego.

To oznacza, że wolne można odebrać tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę.

Życzymy Wam udanej, słonecznej majówki!