OGŁOSZENIA

Susza rolnicza- złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych nią strat

Projekt bez tytułu (17)

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie.

Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

Podpowiadamy jak to zrobić. 

Przede wszystkim przygotuj potrzebne dokumenty: 

  • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia-co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych-od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

 

Link przekieruje Państwa do szczegółowej instrukcji, która pokazuje krok po kroku jak dokonać zgłoszenia. 

W galerii znajdziecie również wykaz podlegających szkodom upraw. Dodatkowo można uwzględnić też trawy, gdyż są zaliczane według aplikacji do roślin zbożowych.