OGŁOSZENIA

Stypendyści z gm. Gołdap otrzymali już swoje stypendia!

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap wczoraj (05.10.22) wypłaciła stypendia Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego.

W tegorocznej edycji Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli placówek oświatowych i instytucji pomocy społecznej oraz Rady Miejskiej w Gołdapi dokonała oceny przedłożonych wniosków i przyznała mieszkańcom Gminy Gołdap 9 stypendiów w kwocie 2000,00 zł wypłaconych jednorazowo na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej przez stypendystę.

Tegorocznymi stypendystami zostali:

Katarzyna Wasilewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Patryk Tomaszuk – uczeń X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie
Dominik Święcki – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Natalia Misiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Natalia Ojrzyńska- uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Julia Ojrzyńska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Tomasz Królikowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Amelia Milewska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi
Amelia Lelo – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Gołdapski Fundusz Stypendialny jest współfinansowany przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap oraz Gminę Gołdap.