OGŁOSZENIA

Strażacy udzielają pomocy w ramach akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023”

Wkrótce na terenie województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczną się ferie zimowe.

Strażacy w ramach akcji „Bezpieczne Lodowiska 2023” udzielą pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowisk lub ślizgawek m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli, itp.

Działania mają na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.

Założenia akcji:

  1. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. 
  2. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu, przez zgłaszającego, poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawienie barierek.
  3. Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

 

Pamiętajmy o tym, że lód na stawach, rzekach i jeziorach jest bardzo niebezpieczny!

 

Opracowanie: st. kpt. Michał Herman

Grafika: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie