OGŁOSZENIA

Statystyki gminy Gołdap za rok 2021 i analiza danych z roku poprzedniego

271753689_2205418606266060_6693684787589505713_n

Jak podaje Urząd Miejski w Gołdapi, na dzień 31.12.2021 liczba mieszkańców w gminie Gołdap wynosiła 19,357 osób, w porównaniu z rokiem 2020 to o 661 osób mniej. 

W ciągu roku urodziło się 169 dzieci, w tym 89 to dziewczynki, 80 chłopcy. W porównaniu z rokiem 2020 o 15 mniej. 

Najpopularniejszymi imionami dziewczynek były Hanna i Zuzanna, chłopców natomiast Franciszek,  Jakub i Antoni. 

Rzadkie i oryginalne imiona, które nadano dzieciom to Mia, Lea, Edellain , Fabian i Leo. 

Zawarto 117 związków małżeńskich. To aż 48 więcej niż w roku 2020. 

Zmarły 242 osoby, rok wcześniej zanotowano znacznie mniej zgonów – 209. 

Zameldowań na pobyt stały: 19046 ( 9729 kobiet i 9317 mężczyzn ) , pobyt czasowy : 368 ( 189 kobiet, 179 mężczyzn ) .