OGŁOSZENIA

Starosta Marzanna Wardziejewska podpisała umowy na remont chodników

Wczoraj ( 07.12) Starosta Marzanna Wardziejewska podpisała umowy na remont chodników na terenie miejskim.

1. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej:

  • nr 4807N ul. Jaćwieska
  • nr 4846N ul. Warsztatowa
  • nr 4831N ul. Partyzantów w Gołdapi

2. Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej:

  • nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi.

✅ Wykonawca zadania: TC Krzysztof Witkowski.

✅ Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2024 roku.

Inwestycje zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadań wynosi 688 970,50 zł, w tym dofinansowanie 551 176,40 zł oraz wkład własny powiatu 137 794,10 zł.