OGŁOSZENIA

Stanowisko Inspektora Nadzoru w sprawie ZPL- oświadczenie dla mieszkańców

Sprawa budowy Zakładu Przyrodoleczniczego to temat, który od dłuższego czasu nie znika ani z ust mieszkańców, chcących w końcu dowiedzieć się prawdy, ani z ust radnych i Burmistrza, którzy na 2 ostatnich sesjach Rady Miejskiej intensywnie obradowali i dyskutowali na ten temat.

Dla przypomnienia Zakład Przyrodoleczniczy to projekt opiewający na niemal 30 milionów złotych. Gmina otrzymała dotację w wysokości sięgającej 18 milionów złotych. Miało to pokryć 60% kosztów projektu. Początek tej inwestycji sięga aż 2017 roku. 

Pierwszy termin zakończenia robót budowlanych, jaki został zawarty w aneksie to początek grudnia 2021 r. 

Po drodze pojawiło się jednak wiele nieścisłości. Od zwolnienia inspektora, wypowiedzenia umowy przez wykonawcę, aż po kontrolę CBA, NIK-U i po finalne wstrzymanie budowy. 

Zwrócił się do nas w tej sprawie Inspektor Nadzoru Marek Gierasimiuk, który przejął to stanowisko po Panu Duchnowskim. W związku z tym, że na ostatnich sesjach Rady Miejskiej był on obwiniany za klęskę budowy ZPL, oświadczył, że ” nie pozwoli na szarganie imienia jego i jego firmy, nad którym pracował wiele lat”.

Otrzymaliśmy od niego kopię pisma, które zostało skierowane do radnych, ale przede wszystkim do Was- mieszkańców miasta [znajdziecie je w galerii zdjęć].

W tym piśmie znajdziecie chronologiczny i szczegółowy zapis działań dotyczących budowy ZPL okiem inspektora nadzoru Marka Gierasimiuka.

To nie pierwszy raz, kiedy piszemy wam o sprawie ZPL, wielokrotnie przedstawialiśmy już różne wersje i stanowiska różnych ludzi- ocenę, która wersja jest ta prawdziwa pozostawiamy Wam.

Eko-pal
PK Serwis 2023
Proniek
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Sauna
Beauty Space