OGŁOSZENIA

Stanowisko i działania podjęte przez Gminy powiatu gołdapskiego w sprawie wilków

W związku z niepokojącymi sytuacjami wynikającymi z częstym pojawianiem się wilków w pobliżu gospodarstw domowych postanowiliśmy wystosować zapytanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie poczuwa się w obowiązku do podjęcia żadnych kroków, ponieważ wszelka odpowiedzialność w świetle prawa spoczywa na gminie, dlatego wystosowaliśmy pisma do Gmin powiatu gołdapskiego: Gminy Dubeninki, Gminy Banie Mazurskie oraz Gminy Gołdap.

Gmina Dubeninki deklaruje, że na bieżąco monitoruje sytuację związaną z wilkami na terenie gminy. Złożono również wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną w przedmiocie odstrzału interwencyjnego, który miałby być następstwem wyrządzonych przez wilki szkód.

Podjęto również kroki w celu monitorowania populacji wilka na terenie Gminy i powiatu gołdapskiego, poprzez zwrócenie się z prośbą do Nadleśnictwa Gołdap o oszacowanie liczby osobników wilka bytujących na tym terenie.

Natomiast wójt Gminy Banie Mazurskie skierował pismo o podjęcie stosownych działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Wojciecha Małeckiego.

Dodatkowo Rada Gminy wystosowała apel do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęcie stosownych działań w związku z niebezpieczeństwami wywołanymi nadzwyczaj liczną populacją wilków na obszarze Gminy Banie Mazurskie.

W otrzymanych odpowiedziach zaznaczono m.in.: iż wilk podlega ścisłej ochronie oraz wszelkie zdarzenia z udziałem wilków będą traktowane priorytetowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na odpowiedź Gminy Gołdap musimy jednak poczekać, ponieważ ” nie jest możliwe załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie ze względu na konieczność zgromadzenia materiałów i informacji ww.sprawie. Odpowiedź mamy uzyskać do 22.02.2024.

W galerii znajdą Państwo pełne odpowiedzi Gmin.

Ubezpieczenia
Rol-Masz
Fotowoltaika
PK Serwis 2023