OGŁOSZENIA

Sprzątanie świata w gołdapskiej Piątce [FOTORELACJA]

Jak co roku, zarówno dzieci z oddziałów przedszkolnych, jak i starsi uczniowie SP nr. 5 w Gołdapi wraz z kadrą pedagogiczną, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Przedsięwzięcie poprzedziła krótka pogadanka w klasach na temat problemu zaśmiecania środowiska, konieczności segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania.

Następnie uczniowie zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci oczyszczali teren szkoły i jej najbliższą okolicę. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem w robieniu porządków. W wyniku ich pracy zostało zebranych kilkanaście worków śmieci, które następnie posegregowano i wyrzucono do odpowiednich pojemników.

Podejmowanie działań, ukierunkowanych na ochronę środowiska z pewnością ukształtuje u najmłodszych nawyk dbania o czystość najbliższego otoczenia i uświadomi im siłę wspólnego działania w osiągnięciu celu.

Joanna Dobrzyńska

Rol-Masz
PK Serwis 2023
Eko-pal
Sauna
Beauty Space
Proniek