OGŁOSZENIA

Które gołdapskie ulice zostaną zmodernizowane?

18 marca 2024 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Gołdapi zostały podpisane przez Starostę Marzannę Wardziejewską (przy kontrasygnacie skarbnik Bożeny Radzewicz) umowy na przeprowadzenie modernizacji ulic powiatowych w Gołdapi:

„Modernizacja ulic: Jaćwieskiej 4807N, Partyzantów 4831N, Tatyzy 4844N, Przytorowej 4836N w Gołdapi”

 • wartość zadania: 1 963 579,00 zł
 • wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie;

 

  „Modernizacja ulic; Sikorskiego 4842N, Słonecznej 4838N, Chopina 4803N w Gołdapi”

  • wartość zadania: 2 427 183,14 zł
  • wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach.

   

  Inwestycje realizowane będą w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.