OGŁOSZENIA

SPOTKANIE O BEZPIECZEŃSTWIE z udziałem UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Funkcjonariusze rozmawiają o bezpieczeństwie

Gołdapscy policjanci spotkali się z osobami, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w powiecie gołdapskim.

Głównym celem spotkania było przedstawienie obywatelom Ukrainy miejsc, w których mogą otrzymać pomoc. Ponadto mundurowi przekazali podstawowe informację, które przyczynią się do bezpiecznego pobytu tych osób w naszym kraju. Podczas spotkania zaprezentowane zostały spoty informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i zachowania ostrożności.

Wczoraj gołdapscy policjanci spotkali się z grupą uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Spotkanie miało na celu przestrzec i uchronić uchodźców przed działaniem oszustów, chcących wykorzystać ich trudną sytuację życiową. Uczestnicy spotkania obejrzeli specjalne spoty, które są kolejnym prewencyjnym elementem policyjnej pomocy dedykowanej dla uchodźców z Ukrainy. Nagrania prezentowały podstawowe zasady bezpieczeństwa z informacjami o tym, aby:

  • nie przekazywać dokumentów obcym osobom i mieć je zawsze przy sobie,

  • podróżować w większej grupie i poprosić o dokument tożsamości osoby, które oferują transport,

  • w przypadku sytuacji zagrożenia zadzwonić na numer alarmowy 112.

Wszystkim zainteresowanym wręczone zostały materiały informacyjne w języku polskim i ukraińskim, w których znajdowały się porady związane z bezpieczeństwem, numery telefonów i adresy mailowe dotyczące poszukiwania osób zaginionych, podejrzenia handlu ludźmi i innych przestępstw.

Podczas spotkania poświęcono również uwagę najważniejszym sprawom, które dotyczą codziennego funkcjonowania uchodźców na terenie naszego powiatu. Przedstawiciele różnych zaproszonych instytucji, w tym min Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i Domu Kultury udzielali zainteresowanym porad i wskazówek. Wszystkie informacje były przekazywane w języku polskim i ukraińskim.

O przełamanie bariery językowej zadbali mieszkańcy naszego powiatu Państwo Alina i Bogdan Chomyn emerytowani nauczyciele.

W całym kraju podczas prewencyjnego sprawdzenia miejsc, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy policjanci prowadzą indywidualne rozmowy na temat bezpieczeństwa i udzielają różnego rodzaju porad. Wszystkie działania zarówno policjantów jak i innych służb i instytucji mają jeden cel – spowodować aby, osoby dotknięte tak niewyobrażalną tragedią, jaką jest wojna, czuły się u nas bezpiecznie i żeby ich trudnej sytuacji nie wykorzystały nieuczciwe osoby.