OGŁOSZENIA

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś (21.12) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele jednostek podległych oraz przedstawiciele straży pożarnej i policji rozmawiali m.in. o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta i gminy Gołdap oraz organizacji pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym.

Analizowano również zdarzenia, wypadki i zagrożenia, jakie zaistniały na terenie gminy w 2022 roku. Zespół zatwierdził też plan pracy na 2023 rok.