OGŁOSZENIA

Spotkanie dotyczące koncepcji projektowej ulic Lipowej i Okrężnej

279525633_3181039688775518_7974970289366317467_n
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gołdapi na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 8:30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi, sala nr 2, związku z występującymi wątpliwościami dotyczącymi przebudowy rejonu skrzyżowania ulicy Lipowej z ulicą Okrężną.
 
Przedmiotem spotkania będzie omówienie koncepcji projektowej z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, projektanta, a także przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Starostwo Powiatowe w Gołdapi