OGŁOSZENIA

Spotkanie DKK oraz nowości książkowe w bibliotece

Projekt bez tytułu (1)
Do wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Publicznej w Gołdapi właśnie trafiły nowości z zakresu profilaktyki uzależnień.
 
Zapraszamy do wypożyczania kilkunastu pozycji o uzależnieniach.
Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap na realizację zadania pn.: „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.

W piątek (17 czerwca br.) o godzinie 16:00 w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Omówiona została książka Magdaleny Grzebałkowskiej, która oprowadziła zebranych przez życie Komedy bazując na wspomnieniach osób z jego najbliższego otoczenia, archiwach rodzinnych, zdjęciach, listach, pocztówkach, ale i nagrywanych rozmowach.

Jest to biografia kompletna, która również po raz pierwszy przytacza wersję naocznego świadka wypadku Komedy, który był początkiem końca jego życia.

Życia barwnego, pełnego muzyki, miłości, ale i używek, kłótni, zdrad, – choć sam Krzysztof był osobą bardzo cichą i spokojną.

Poniżej zdjęcia ze spotkania DKK: 

Nowości z zakresu profilaktyki uzależnień