OGŁOSZENIA

Sp 5 pamięta o tych, których nie ma już wśród nas

W środę (26 października br.) przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich oraz uczniowie kl. 5a porządkowali opuszczone i zapomniane groby na gołdapskich cmentarzach.

Zbierano liście, zamiatano, czyszczono nagrobki. Na zakończenie zapalono znicze, które zostały przekazane przez poszczególne klasy na ręce SKW i SU.

Szkolne Koło Wolontariatu

Samorząd Uczniowski

Beauty Space
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Eko-pal
Sauna
Proniek