OGŁOSZENIA

Ślubowanie nowych strażaków w KP PSP w Gołdapi

1460x616

10 marca 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych strażaków.

Uroczystość rozpoczął p.o. zastępca dowódcy jednostki ratowniczo–gaśniczej mł. kpt. Józef Wilczewski, składając meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi st. bryg. Wojciechowi Szczepanikowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki.

W obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy ślubowanie złożyli str. Wojciech Siemiaszko oraz str. Paweł Zdanio, które przyjął Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi st. bryg. Wojciech Szczepanik.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza.

Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.