OGŁOSZENIA

Skwer przy „okrąglaku” zyskał dofinansowanie !

DSC_6922-1418x798

W ubiegłym tygodniu wójt Łukasz Kuliś, wspólnie ze skarbnik gminy Sandrą Anną Borowską, podpisali umowę zapewniającą dofinansowanie inwestycji, polegającej na budowie parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Kościuszki w Baniach Mazurskich.

O planowanym zagospodarowaniu skweru zlokalizowanym przy tzw. okrąglaku, mieszkańcy zostali poinformowani w lipcowym wydaniu Informatora Gminy Banie Mazurskie.

Wówczas mieszkańcy mogli zapoznać się z poniższą koncepcją przedsięwzięcia, która dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu, niedługo będzie mogła zostać wdrożona w życie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wstępnie szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co niezwykle istotne, przewiduje się również, że 100% związanych z nim wydatków stanowić będą środki zewnętrzne.

Wiadomo już, że część kosztów wykonania zadania pokryje dotacja celowa w kwocie blisko 30 tysięcy złotych, która została przyznana Gminie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur. Zakłada się, że reszta środków przekierowana będzie z miliona złotych, jaki Gmina Banie Mazurskie wygrała w ramach rządowego konkursu Rosnąca Odporność (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).