OGŁOSZENIA

„Skok po życie bez używek”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023 wzięli udział w zawodach sportowych pod nazwą „Skok po życie bez używek” – skok w dal.

Zawody przeprowadzono pod czujnym okiem pana Dawida Karniłowicza.