OGŁOSZENIA

Skarga złożona na Burmistrza Gołdapi uznana za bezzasadną

Podczas wczorajszej sesji ( 30.10 ) Rada Miejska w Gołdapi po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi, skargę złożoną 25 sierpnia 2023 roku, przez radnego Andrzeja Tobolskiego w sprawie wykorzystywania samochodu służbowego Skoda NGO 7T59 przez Burmistrza Gołdapi podczas urlopu wypoczynkowego uznała za bezzasadną.

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023