OGŁOSZENIA

Rząd wprowadza nowe zakazy!

Warszawa, 17.12.2019. Premier Mateusz Morawiecki podczas sesji plenarnej w ramach spotkania przedstawicieli rz¹du i przedsiêbiorców, 17 bm. w Warszawie. (sko) PAP/Piotr Nowak

Polski rząd wprowadza nowe obostrzenia w związku w koronawirusem.