OGŁOSZENIA

Ruszył gminny program opieki nad zwierzętami

Gmina Gołdap w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023″ zapewnia możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji suk/kotek lub kastracji psów/kotów posiadających właściciela oraz pokrycie 100% kosztów zabiegów sterylizacji kotek lub kastracji kotów wolno żyjących pozostających pod opieką społecznych opiekunów.
 
  • Dofinansowanie udzielane jest właścicielom zwierząt w ilości maksymalnie 2 sztuk rocznie.
  • Gmina zapewnia również możliwość bezpłatnego oznakowania zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipów oraz bezpłatne usypianie ślepych miotów szczeniąt i kociąt.
  • Wszystkie ww. zabiegi weterynaryjne gmina zapewnia do momentu wyczerpania środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie na rok 2023.
  • W celu dokonania zabiegów weterynaryjnych oraz uzyskania informacji należy kierować się do przychodni weterynaryjnej, z którą Gmina Gołdap posiada umowę tj.: Przechodnia Weterynaryjna ARA-VET ul. Mickiewicza 9, 19-500 Gołdap.

 

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz