OGŁOSZENIA

Rozmowy o prawach dziecka, godności i wzajemnym szacunku- Pomarańczowa Wstążka w SP5

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi włączyli się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki” pod hasłem 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży.

Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Uczniowie wykonywali plakaty propagujące zachowania wolne od przemocy i agresji, prowadzono rozmowy o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, bezpieczeństwie.

16 listopada zorganizowano w szkole pomarańczowy dzień, podczas którego społeczność szkolna propagowała noszenie pomarańczowej wstążki.

Samorząd Uczniowski
Szkolne Koło Wolontariatu