OGŁOSZENIA

Remont dróg emulsją i grysem. Czy to krótkotrwałe rozwiązanie jest wystarczające?

W ostatnich tygodniach odbył się remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysem na odcinku drogi pomiędzy Widgirami a Rogalami, a także pomiędzy Rogalami a Audyniszkami. Tego rodzaju „naprawa” dróg za pomocą remontera drogowego staje się coraz popularniejsza i można ją zaobserwować w wielu innych miejscach.

Niemniej jednak, mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie z tego rozwiązania, argumentując, że jest ono krótkotrwałe i nie spełnia swojej roli. Czy nie byłoby lepiej załatać dziury raz a dobrze?

Remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysem jest doraźnym środkiem zaradczym, który ma na celu zapewnienie tymczasowego polepszenia stanu dróg. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadku pilnej potrzeby naprawy i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Emulsja i grys stanowią tymczasowe zabezpieczenie przed dalszym pogorszeniem się stanu nawierzchni, szczególnie w przypadku pojawienia się dziur czy wybrzuszeń.

Niestety, jak zauważają mieszkańcy, tego rodzaju remonty są krótkotrwałe. Jesienią, gdy pogoda staje się bardziej niekorzystna, nawierzchnia drogi zaczyna ulegać degradacji, a naprawione obszary zaczynają się rozpadać. Po zimie natomiast droga praktycznie przestaje istnieć, a wszelkie dotychczasowe naprawy okazują się niewystarczające.

To prowadzi do frustracji i niezadowolenia mieszkańców, którzy uważają, że naprawy cząstkowe nie rozwiązują problemu w sposób trwały. Konieczność ponownych napraw w kolejnym roku wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym i wydawaniem kolejnych środków finansowych na tymczasowe remonty, które w efekcie okazują się niewystarczające.

Mieszkańcy sugerują, że warto rozważyć inwestycje w remonty kompleksowe, które obejmują naprawę całej nawierzchni drogi. Choć mogą być one kosztowne i wymagać dłuższego czasu, zapewniają trwalsze rezultaty. Remonty kompleksowe mogą obejmować frezowanie i uzupełnianie uszkodzeń, a następnie nałożenie nowej nawierzchni. Tego rodzaju prace drogowe zapewniają długotrwałe efekty i minimalizują konieczność częstych napraw w tym kosztów.