OGŁOSZENIA

Rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2023 roku

Projekt bez tytułu

W przyszłym roku przewidziano dwie podwyżki minimalnej pensji, wynika to z obecnej sytuacji gospodarczej. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 roku przewiduje bowiem podwójny wzrost płacy minimalnej w jednym roku, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5 proc. Obecnie wynosi on 16,1 proc. w ujęciu rocznym (wstępne dane GUS za sierpień).

Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł brutto (2709 zł netto), a od 1 lipca 2023 – 3600 zł brutto (2784 zł netto).

Jak zapowiedział szef rządu, stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 roku ma wynieść 22,80 zł brutto, a od 1 lipca – 23,50 zł.

Nowa płaca minimalna będzie wyższa o 480 zł od obecnej oraz o 107 zł od kwoty zapisanej w projekcie, który został przedstawiony w poniedziałek.

 

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.