Realizacja przebudowy drogi wewnętrznej Wilkasy – Zatyki

Realizacja przebudowy drogi wewnętrznej Wilkasy – Zatyki źródło zdjęcia:

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś (6.08 br.) umowę na realizację przebudowy drogi wewnętrznej Wilkasy – Zatyki (I etap). Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze polegające m.in. na robotach ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz wykonaniu przepustu na rzece Dzięgielce. Planowany termin wykonania 25 października 2020 r. Całkowita wartość umowy wynosi 86 424,72 zł brutto, w tym 60 000,00 zł to kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Komentarze    Brak komentarzy